പുതിയ കഥാസമാഹാരം “രയറൊം കഥകള്‍ " VPP ലഭിയ്ക്കാന്‍ sidrapubications@gmail

Monday, 26 December 2011

കണക്കനും സാമൂഹ്യവലകെട്ടലും.

“ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ ഏറ്റവും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരുപകരണമാണല്ലോ കണക്കന്‍. പലതരം കണക്കന്മാര്‍ ഇപ്പോള്‍ ചന്തയിലുണ്ട്. സാധാരണരീതിയിലുള്ള മേശപ്പുറം കണക്കന്‍, കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന മടിയടപ്പ് കണക്കന്‍, പുതുതായി ഇറങ്ങിയ ഗുളികക്കണക്കന്‍ എന്നിങ്ങനെ.

കണക്കന് രണ്ടു ഭാഗങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. (ഒന്ന്) കട്ടിസാധനങ്ങള്‍, (രണ്ട്) മൃദുല സാധനങ്ങള്‍.

പ്രധാന കട്ടിസാധനങ്ങള്‍ ഇവയൊക്കെയാണ്:
(ക) താക്കോല്‍ പലക
(ഖ) മൂഷികന്‍,
(ഗ)നോട്ടക്കാരന്‍
(ഘ) കേന്ദ്ര ശരിപ്പെടുത്തല്‍ ഘടകം (കേ.ശ.ഘ).

കേ.ശ.ഘ.യിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങള്‍ ഇവയാണ്.
(ക) കൈക്കാരന്‍, (ഖ)  കട്ടിത്തകിട്, (ഗ) തോന്ന്യാസ ഓര്‍മ്മ, (ഘ) ഒതുങ്ങിയ തകിടെഴുത്തുകാരന്‍

കൂടാതെ കണക്കനു വിവരങ്ങള്‍ കൊടുക്കാനും മേടിയ്ക്കാനും (ക) പ്രപഞ്ച പരമ്പര വണ്ടിയും, (ഖ) മിന്നല്‍ ഓര്‍മ്മയും ഉപയോഗിയ്ക്കാം.  അധിക കണക്കന്മാരും ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയാരീതി “ജനാലകള്‍” എന്ന മൃദുലസാധനം ആണ്. മൃദുലസാധനങ്ങളെ വല്ല രോഗാണുക്കളും ബാധിച്ചാല്‍ കണക്കനെ കോലം കെട്ടിയ്ക്കേട്ടി വരും.

ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള കണക്കന്മാരെ തമ്മില്‍ കൂട്ടിയോജിപ്പിയ്ക്കുന്നതിന് “പ്രാദേശിക വലകെട്ടല്‍“ എന്നു പറയും. ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള കണക്കന്മാരെ ചേര്‍ക്കുന്നതിനെ “അന്താരാഷ്ട്ര വലകെട്ടല്‍“ എന്നാണു പറയുക. ഏതെങ്കിലും “മേച്ചില്‍പുറ മൃദുലസാധനം“ ഉപയോഗിച്ചാണ് “അന്താരാഷ്ട്ര വലസ്ഥലത്തേ“യ്ക്ക് നമ്മള്‍ പ്രവേശിയ്ക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടാന്‍ സഹായിയ്ക്കുന്ന വലസ്ഥലങ്ങളെ “സാമൂഹ്യവലകെട്ടല്‍ സ്ഥലം“ എന്നാണു വിളിയ്ക്കുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹ്യവലകെട്ടല്‍ സ്ഥലം, “മുഖപുസ്തകം” ആണ്. ആര്‍ക്കുവേണമെങ്കിലും മുഖപുസ്തകത്തില്‍ കണക്കുകൂട്ടല്‍ തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. കണക്കുകൂട്ടലുള്ള ആര്‍ക്കും മുഖപ്പുസ്തകത്തില്‍ ഇടയ്ക്കിടെ എന്തെങ്കിലും “കുറ്റിനാട്ടാം“. ഇതിനെ “നിലപുതുക്കല്‍“ എന്നു പറയും. കൂടാതെ ചിത്രങ്ങളും പാട്ടുകളും “ഭാരം കയറ്റാനും“ “ഭാരമിറക്കാനും“ സാധിയ്ക്കും. മുഖപുസ്തകത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തിനോട് ശത്രുത തോന്നിയാല്‍ “കട്ടകെട്ടാന്‍“ യാതൊരു വിഷമവുമില്ല. എന്തായാലും കണക്കനും വലകെട്ടലും മുഖപുസ്തകവുമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം ആലോചിയ്ക്കാനേ വയ്യ.
---------------------------------------

വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയെ പറ്റി പച്ചമലയാളത്തിലെഴുതിയ ചെറിയൊരു വിവരണമാണ്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് താഴെക്കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യാ നിഘണ്ഡു ഉപയോഗിയ്ക്കാം.
(ഓ.. എന്റെ “നടപ്പന്‍“ കീശയില്‍ കിടന്നു തരിയ്ക്കുന്നു. പൊട്ടന്‍ മട്ടിലാക്കിയിട്ട കാര്യം മറന്നു പോയി..)

കണക്കന്‍ = Computer
കട്ടിസാധനം = Hardware
മൃദുല സാധനം = Software
ശസ്ത്രക്രിയാ രീതി = Operating System
മേശപ്പുറം = Desktop
മടിയടപ്പ് = Laptop
ഗുളികക്കണക്കന്‍ = Tablet Computer
താക്കോല്‍ പലക = Keyboard
നോട്ടക്കാരന്‍ = Monitor
മൂഷികന്‍ = Mouse
കേന്ദ്ര ശരിപ്പെടുത്തല്‍ ഘടകം = CPU
കൈക്കാരന്‍ = Processor
കട്ടിത്തകിട് = Hard disc
മിന്നല്‍ ഓര്‍മ്മ = Flash Memory
തോന്ന്യാസ ഓര്‍മ്മ = RAM
ഒതുങ്ങിയ തകിടെഴുത്തുകാരന്‍ = CD Writer
പ്രപഞ്ച പരമ്പര വണ്ടി = Universal Serial Bus
കോലം = Format
പ്രാദേശിക വലകെട്ടല്‍ = LAN
അന്താരാഷ്ട്ര വലകെട്ടല്‍ = Internet
മേച്ചില്‍പുറം = Browser
വലസ്ഥലം = Website
സാമൂഹ്യ വലകെട്ടല്‍ സ്ഥലം = Social Network Site
മുഖപ്പുസ്തകം = Facebook
കണക്കുകൂട്ടല്‍ = Account
നിലപുതുക്കല്‍ = Status Update
കുറ്റിനാട്ടല്‍ = Post
ഭാരംകയറ്റുക = Upload
ഭാരമിറക്കുക = Download
കട്ടകെട്ടല്‍ = Block.
നടപ്പന്‍ = Mobile
പൊട്ടന്‍ മട്ട് = Silent mode
തരിപ്പ് = Vibration

ഭരണകാര്യങ്ങളില്‍ മുഖ്യവ്യവഹാര ഭാഷ മലയാളമാക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും എവിടെ വരെയെത്തി എന്നൊരു പിടിപാടുമില്ല. കുറെ പേരുകള്‍ എതാണ്ടു താഴെ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ മാറ്റാന്‍ ആലോചിച്ചിരുന്നതായാണ് അറിവ്. അതായത്:
ജില്ലാ കളക്ടര്‍ - ജില്ലാ ശേഖരന്‍.
സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്പെക്റ്റര്‍ - വൃത്ത പരിശോധകന്‍
സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ - ഉപ പരിശോധകന്‍
അഡീഷണല്‍ സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ - കൂട്ടിയ ഉപ പരിശോധകന്‍.......
എന്നിങ്ങനെ. സര്‍ക്കാര്‍ കാര്യമല്ലേ മുറ പോലെയേ നടക്കൂ. ഇനിയും ധാരാളം പദങ്ങള്‍ മലയാളീകരിയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. അക്കാര്യത്തില്‍ ഏവരുടേയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിയ്ക്കുന്നു.

1 comment:

  1. താഴെ തന്നില്ലെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു എഴുത്ത്. ചിലയിടത്ത് ചിരി അടക്കിയിട്ടും വെളിയില്‍ ചാടി.

    ഇത് നര്‍മ്മം തന്നെയാ

    ReplyDelete

കമന്റിലെ അക്ഷരങ്ങള്‍ക്ക് നിറം നല്‍കാന്‍ [co="red"]Type Text here[/co] . ഇവിടെ red എന്നതിനു പകരം മറ്റ് നിറങ്ങള്‍ നല്‍കിയാല്‍ മതിയാകും.