പുതിയ കഥാസമാഹാരം “രയറൊം കഥകള്‍ " VPP ലഭിയ്ക്കാന്‍ sidrapubications@gmail

Saturday, 25 August 2012

"ഒരു സഖാവിന്റെ വിപ്ലവാന്വേഷണങ്ങള്‍”. പ്രകാശനം.

"ഒരു സഖാവിന്റെ വിപ്ലവാന്വേഷണങ്ങള്‍”  നോവല്‍ പ്രകാശനം, 18-08-2012 നു കണ്ണൂരില്‍ വെച്ചു നടന്നു. പാടിക്കുന്നിലെ പഴയകാല വിപ്ലവകാരി സ: പോതോടി രാഘവന്‍ മാസ്റ്റര്‍ക്ക് ഒരു കോപ്പി നല്‍കി  സി.പി.ഐ.(എം) സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയറ്റ് അംഗം സ: എം.വി.ഗോവിന്ദനാണ് പ്രകാശനം  ചെയ്തത്. ആ നിമിഷങ്ങളിലേയ്ക്ക്.
 
 
എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍ മാസ്റ്ററും കെ.പി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനും
ജയറാം അറാക്കല്‍
ഡോ.കെ.മോഹന്‍ ദാസ്
കെ.പി.കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍
ശാന്താ കാവുമ്പായി
ശാന്ത കാവുമ്പായി
വേദി
എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍ മാസ്റ്റര്‍ സംസാരിയ്ക്കുന്നു

എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍ മാസ്റ്റര്‍ സംസാരിയ്ക്കുന്നു

പ്രകാശനം

നന്ദി പ്രകാശനം: മിനി ബിജുകുമാര്‍